INTRODUCCIÓ

És un fet que un dels elements més originals de la nostra espiritualitat i de la nostra família és el Sistema Preventiu. Aquest sistema, basat en la prevenció i no en la repressió, és bàsic de tota casa salesiana. Els Salesians ens caracteritzem per ser obres obertes i acollidores. Si el signe d’identitat dels franciscans és la pobresa, el dels salesians és el sistema preventiu. «Don Bosco ens ho transmet com a manera de viure i treballar, per comunicar l’Evangeli i salvar els joves amb ells i per mitjà d’ells. Aquest sistema informa la nostra relació amb Déu, el tracte personal amb els altres i la vida de comunitat a la pràctica d’una caritat que sap fer-se estimar» (Const. 20).

És a dir, se’ns presenta el sistema preventiu com una experiència. És més, la posada en pràctica del seu sistema, és més aviat un antisistema pedagògic. Molt atent a la vida, Don Bosco desconfiava dels sistemes ja que estava convençut que no es pot programar l’educació com es programa un ordinador.

El que Don Bosco ens ha deixat és una actitud, una manera de ser i d’actuar, una manera d’estar amb els joves, una nova forma de presència educativa. Es tracta, doncs, d’una experiència que és espiritual i educativa. Aquest és el gran llegat de Don Bosco.

Projecte Educativo-Pastoral